<English- Kurdish "Scientific" Dictionary كوردی_ئینگلیزی >
  English-Kurdish Dictionary  

  Tuesday, May 06, 2003


كیمیا : Chemistray

ترش، ئه‌سید : Acid
سركه : Acetic acid
ئه‌لكالی، قلیه‌یی : Alkali
ئه‌لكهۆل : Alcohol
داڕشته، ئه‌مێژین : Alloy, Ingot
ئه‌لمینیۆم، فافۆن(‌Al) ـ ـ ـ Alminiume
قیر، ئه‌سفاڵت : Asphalt
ئه‌تۆم، گه‌ردیله، بچووكترین به‌شی توخمێك : Atom
ره‌نووسی ئه‌تۆم، ژماره‌ی ئه‌تۆم : Atom number
هه‌رژی ئه‌تۆم : Atom mass
ناوه‌كی ئه‌تۆم : Atomic nucleus
ته‌رازوو : ( Balance (Scales
باز، تفت، ماده‌یه‌كی كیمیایی كه "ئایونی (Ion)" هیدرۆجن هه‌ڵده‌گرێت؛ دژانبه‌ری ترش/ ئه‌سید : Base
پله‌ی كوڵان : Boiling point
براس، مسی سپی، "برنج" : ‌‌Brass
بڕۆنز : Bronze
خوێی بافه‌ر : Buffer salt
كالسیۆم : Calcium
چیمه‌نتۆ : Cement
كالۆری، پێوانی چه‌ندیی وزه له خۆراكدا (ئێستاكانێ له‌باتیدا بۆ ژماردن یه‌كه‌ی
"joule" به‌كار ده‌برێت ) :Calorie
كاربۆن، ره‌ژوو، خه‌ڵۆزی په‌تی (C) ـ ـ ـ Carbon
دی‌ئۆكسیدی كاربۆن، گازی كاربۆنیك، ئیندیریك كاربۆنیك : Carbon dioxide
مۆنۆئۆكسیسی كاربۆن : Carbon monooxide
كارلێكیار، كاتالیزه‌ر، په‌ره‌پێده‌ری كارلێكی كیمیایی : Catalyst
بارگه، (كۆبونه‌وه‌ی) هێزی ئه‌لكتریكی : Charge
به‌ندی كیمیای : Chemical bond
فۆرموله‌ی كیمیای : Chemical formula
كلۆرین، كلۆر : Chlorine
كرۆم، كرۆمیم : Chromium
ده‌باشیر، گه‌چ : Chalk
كیمیازان : Chemist
به‌رده خه‌ڵۆز : Coalstone
خه‌ڵۆز، سوخاڵ، كه‌م : Coal
كونكرێت، بتۆن : Concrete
په‌یتی : Concentration
شیانی گه‌ێنه‌ری، گه‌یاندیه‌تی [ گه‌رما، ئه‌لكتریسیته و هتد] : Conductivity
پیس‌كردن : Contaminent
تێكه‌ڵه، ئاوێته، پێكهاته : Compound
مس، پاخر (Cu) ـ‌ ـ ـ Copper
ته‌زووی كاره‌با : ( Current (electric current
خالی لارسه‌نگ : Critical point
‌نه‌وتی خاو : Crude oil
كریستاڵ، بلوور : Crystal
سیانید، تێكه‌لاوه‌ی سپی و كریستاڵی : Cyanide
‌دیزڵ : Diesel oil
چڕیی : Density
ئه‌ڵماس : Diamond
شێناو : Dilution
ئه‌لكتریك، كاره‌با : Electric
توخم، مێتاڵه بنچینه‌ییه‌كان/ سه‌ره‌تاییه‌كان : Element
ئه‌نزیم، ماده‌یه‌كی ئاوێته‌یه كه كار ده‌كاته سه‌ر هه‌ندێ پڕۆسه‌ی كیمیایی (بۆ نموونه خۆراك هه‌رس كردن) :Enzyme
ئێتر : Ether
هاوسه‌نگ : Equilibrium
یه‌كسان، هاونرخ، هاوچه‌ند، هاوهێز : Equivalent
وه‌شتی رادیۆئه‌كتیڤ (تیشكده‌ر) : Fall out
فلاسك؛ ده‌فر/ قاپێكی شووشه‌یی به ملێكی باریكه‌وه (كه له ئه‌زمونگه‌كاندا به‌كار دێت) : Flask
به‌ردی چه‌خماچ، به‌ر‌سته: Flint
په‌ینی كیمیایی : Fertilizer
بڵیسه : Flame
فلۆرین، توخمی ژاراوی و زه‌رد : Fluorine
پله‌ی به‌ستن : Freezing point
باجه، كۆڤك، رۆ‌حه‌تی، كه‌رسته‌ێك بۆ پڕكردنی شلئاو به‌نێو كونیله‌ی ته‌نگدا : Funnel
سووته‌مه‌نی: Fuel
گلوكۆز : Glucose
گلوتین، پێزه : Gluten
گرافیت، كاربۆنی سروشتی : Graphite
هێزی راكێشانی[ زه‌وی]، راكێشان، رافڕین : Gravitation
كه‌تیره، سرێش، چه‌سپ، چرك : Glue
گاز : Gas
گرانیت، به‌ردی خاڵاوی : Granite
زێڕ، ئاڵتون ( ‌Au) ‌ ـ ـ ـ Gold
مێتاڵی قورس : Heavy metal
هێلیۆم، توخمی كیمیای بێ‌ره‌نگ و بۆن :‌ Helium
ناهاوچه‌شن، جۆربه‌خۆر : Hetrogenious
یۆد (I) ـ ـ ـ Iodine
پیسی/ چه‌په‌ڵی : Impurity
(ماده‌ی) ناتواو : Insoluble
به‌ردی ئاسن : Ironstone
ئۆكسیدی ئاسن : Iron oxide
ئاسن (Fe) ‌ـ ‌ـ‌ـ ـ Iron
كێرۆسین، نه‌وتی سپی : Kerosine
لابۆر، ئه‌زموونگه، تاقیگه : Laboratory
ترشیی لاكتیك : Lactic acid
لاتێكس، لاستیكی خاو : Latex
سرپ، قورقوشم : Lead
كه‌ڵس، ئۆكسیدی كالسیۆم : Lime
به‌ردی كه‌سڵ، كاربۆناتی كه‌لسیۆم : Lime stone‌
شلئاو، شله : Liquid
مێتان (گاز)‌ : Methane
میكرۆسكۆپ : Microscope
كانزا (ماده‌ی نائه‌ندامی (نائۆرگانیكی) له پێستی زه‌ویدا (crust of the earth) ؛ جۆری به‌رد) : Mineral
مو‌گنا‌تیس : Magnet
هه‌رژه ،"چه‌ندێتی" : Mass
جیوه (Hg) ـ ـ ـ Mercury, Quicksilver
مێتاڵ، توخمێكی (ماده‌ێكی بنچیننه‌ی) كانزایی زۆر ره‌ق (بۆ نموونه ئاسن) : Metal
مه‌تێریا، ماده : Matter
لینزی ده‌ستی، ئاوێنه‌ی گه‌وره‌كردن، میكرۆسكۆپی بچووك : Magnifying galss
به‌ردی مه‌ڕمه‌ڕ، مه‌ڕمه‌ڕ : Marble
پله‌ی تاوینه‌وه : Melting point
تێكه‌ڵه، گیراوه : Mixture
پله‌ێ په‌یتی، مولاریته : Molarity
مول، گرام مولیكیول : Mole
مولیكیول، گه‌رد، بچووكترین به‌شی ئاوێته‌ێكی كیمیای --- پیچكێك، تۆزقالیك، تۆزێك : Molecule
موستارد، گورمزه، تروكه، خه‌ردڵ، ئاهووری : Mustard
ناو‌ك : Nucleus
- ناوه‌كی : -‌Nuclear
نیكل (Ni) ـ ـ ـ Nickel
نیترۆجن، توخمی گازی (N) ـ ـ ـ ‌ ‌Nitrogen
نیترۆگلیسیرین : Nitroglycerin
بێ‌ئاسن : Nonferous
ره‌نووسی ئۆكتان : Octan number
ئوسمۆز، ده‌ڵاندن، تێپه‌ڕیه‌تی : Osmosis
ئۆكسید كردن : Oxidation
ئۆكسیجن، ماده‌یه‌كی گازییه كه له هه‌وا دایه و له كاتی هه‌ناسه‌كێشاندا بۆ نێوه‌وه هه‌لده‌كێشڕێت ‌ : Oxygen
ئۆربیتاڵ، كه‌لێنێك له بۆشای ناوكی ئه‌تۆمدا : Orbital
كانزای خاو : Ore
گه‌رد : Particle
مرواری : Pearl
ئاوی ئۆكسیجنی، په‌رئۆكسید : Peroxide
نرخی PH، ره‌نووسی هایدرۆجینی : PH number
فۆسفۆر، توخمی كیمیایی سپی : Phosphorus
په‌ستان، پاڵه‌په‌ستۆ، گوشار : Pressure
گه‌وهه‌ر، به‌ردی به‌نرخ : Precious stone
پلاستیك : Plastic
نه‌وتی سپی، پارافین : Paraffin oil, Kerosene
به‌نزین : ( Petrol, (gasoline US
نه‌وتی خاو : Petrolium
پلۆتۆنیوم، توخمی رادیۆئه‌كتیڤ (تیشكده‌ر) : Plutonium
چه‌ندسووچی : Polyhedron
پۆلیمێر : Polymer
بننیشتووی، شێڵی : Precipitation
پڕۆ‌تۆن : Proton
بڕ، چه‌نده : Quantum
به‌ردی كوارتز : Quarts
تیشكدان، تێرێژدان : Radiation
رادیكاڵ، ئه‌تۆم یان مۆله‌كولی (گه‌رد) كارلێكخواز : Radical
تیشكده‌ر، رادیۆئه‌كتیڤ : Radioavtive
رادۆن : Radon
ناسه‌ر، ده‌رخه‌ر، دۆزه‌ر : Reagent
كارلێكه‌ر : Reactant
كارلێك : Reaction
ماده‌ی كیمیای : Reagent
پاشماوه : Residue
ساكه‌رین، جێگره‌شه‌كرێكی كریستاڵی سپی : Saccharin
رۆنی تێربوو : Saturated oil
زیو (‌Ag) ـ ـ ـ Silver
سه‌ربه‌ند، شتێك كه بۆ گرتنی كونی لووله‌ی تاقی‌كردن به‌كار ده‌برێت :( Stopper (Plug
پۆڵا : Steel
ره‌قه (ماده‌ی ره‌ق) : Solid
گیراوه : Solution
توێنه‌ر، بوهوژێنكه‌ر، شلاوێك (بۆ نموونه Thinner) كه ماده‌یه‌ك ( وه‌كوو ره‌نگ یان لاك) ده‌توێنێته‌وه : Solvent
گه‌رمی جۆری : Specific heat
نیشاسته : Starch, Amylum
هه‌ڵم، هه‌ڵمئاو : Steam, Vapour
فۆرموله‌ی پێكهاتن : Structual formula
ماده : Substance
جێگره‌وه : Substitue
هه‌ڵچوون، وه‌رگێڕانێكی كیمیایی، راسته‌خۆ له ره‌قه‌وه بۆ گاز : Sublimation
گۆگرد : Sulphur
سووتك : Sweep
گه‌رمایی : Thermal
ته‌رمۆمه‌تر : Thermometer
تێرمۆستات، (ده‌زگای) گه‌رما رێكخه‌ر : Thermostat
بۆریی تاقیكردنه‌وه، لووله‌ی ئه‌زموون : Testtube
ته‌ن، ته‌نه‌كه (Sn) ‌ـ ـ ـ Tin
تی‌ئن‌تی، تری نیترۆ تولۆن : TNT, Tri Nitro Toleune
(به‌نزینی) بێ‌سرپ : Unleaded
ناتێر : Unsaturated
ناجێگیر : Unstable
یورانیۆم : Uranium
رۆنی تێرنه‌بوو : ‌Unsaturated oil
گونجانی كیمیای، پێكهاته‌ی ئه‌تۆمی --- هاوتای ره‌گه‌ز : Valency
قه‌باره : Volume
فلاسكی بارست‌پێویی، بۆتڵی قه‌باره‌یی : Volumetric Flask
به‌رده ئه‌سته‌می (گركانی) : Vulcanic stone
تیشكی ئێكس : X-ray
زینك، توتیا (Zn) ـ‌ ـ ـ Zinc

تێبینی

-------------------------------------------------------------
| Mail | Links| Font | ئاگاداری