<English- Kurdish "Scientific" Dictionary كوردی_ئینگلیزی >
  English-Kurdish Dictionary  

  Sunday, June 29, 2003


ماتماتیك، "بیركاریی" : Mathematics


كۆردیناتی ئێكس، ئه‌بسیس، دووری پۆیی (ئاسۆیی)‌ : Abscissa
كۆردیناتی سینوس : Abskiss
گۆشه‌ی تیژ : Acute angle
كۆ، كۆكردنه‌وه، سه‌رباركردن، خستنه‌سه‌ر --- زیاد، زێده : Addition
ته‌نیشت : Adjacent
جه‌بر : Algebra
ریز كردن، به هێڵ كردن، رێكخستن (سڕه) : Align
به‌رزی (له سه‌ره‌وه‌ی زه‌وی) : Altitude
گۆ‌شه، كونج، كاش : Angle
فه‌نكشینی سه‌ره‌تایی : Antiderivative
دوند، لووتكه : Apex
نزیك هاتن یان كردن --- به‌ شێوه‌ی ته‌خمینی حیسابكراو --- هاوتا : Approximate
پانتایی، رووبه‌ر : Area
ژماردن، حیساب كردن : Arithmetic, Counting
به‌رزبووه‌و : Ascending
هێڵی لێنه‌كه‌وت : Asymptot
ناوه‌نجی، ناوگین : ( Average (Mean value
ته‌وه‌ره : Axis
ته‌وه‌ره‌ی هاوتایی (هاوئه‌ندازه)، ته‌وه‌ره‌ی سیمێتری : Axis of symmetry
گرافی مێڵی : Bar graph
بنكه، پایه : Base
دوو، دووبار : Bi
میلیارد، بیلیۆن (هه‌زار میلیۆن) : Billion, Milliard
دوودانه‌ی، دوودوویی : Binary
دووتێرمی، دووراده‌ی : Binomial
دیتانه‌ی دووتێرمی : the Binomial Theorem
دوونیوكه‌ر، له‌تكه‌ری گۆشه : Bisector
سنوور، لێوار : ‌Boundary
پانایی، پانی : Breadth
ژمێره‌ر، مه‌كینه‌ی ژماردن : Caculator
ژماره‌ی سه‌ره‌كیی (وه‌كو یه‌ك، دوو)، كاردیناڵ : Cardinal number
چورتكه‌ی چینی ( ئامێری ژماردن) : Chinese abacus
ژێ : Chord
بازنه : Circle
چێوه، چه‌مه‌ره : Circumfernce, Perimeter
هاوكۆڵكه، فاكته‌ری هاوبه‌ش : Coefficient
كۆما، بۆر (,) : Comma
ژماره‌ی ئاڵۆز : Complex number
ژماره‌ی ئاوێته : Composite number
قووچه : Cone
كۆردیناته‌كان (ی تان و پۆ)، به‌ردێل، دووری : Coordinates
نه‌گۆڕ : Constant
سووچ، كوژبن : Corner
هاوتا : Correspondent
بڕه‌ری ته‌واو (بتا) : Cosecant
كۆسینوس، به‌ریه‌ك ته‌واو : Cosine
شه‌شپاڵو، خشته‌ك : Cube
مه‌تری سێ‌جا، مه‌تری خشته‌كی :( Cubic meter, Meter (US
سێ‌جا : Cubic
شه‌شپاڵو : Cuboid
كه‌وانه، هێلی چه‌میاو، چه‌ماوه : Curve
سیله‌ند‌ر، لووله‌ك : Cylinder
ده‌گۆشه، ده‌لا : Decagon
شیته‌ڵكاری (میتۆدی لێده‌ركردن) : Decomposition
ده‌یه‌ك، ده‌یی : Decimal
خاڵی ده‌یی : Decimal point
كه‌رتی ده‌یی : Decimal fraction
سیستێمی ده‌یی : Decimal system
كه‌مكردن، دابه‌زاندن : Deduct
پله : Degree
ژێربه‌ش، ژێره‌ی كه‌رت (ئه‌و ژماره‌یه كه له ژێره‌وه‌ی هێڵی كه‌رت دایه) : Denominator
قووڵایی، كۆرانی : Depth
گرته، لێوه‌رگرتوو، داڕێژراو، گۆڕانكاری فه‌نكشن : Derivative
دووسیڵه‌بڕ، تیره‌یی، مارودو : Diagonal
دیاگرام، نه‌خشه‌ی گرافیكی : Diagram
جیاوازی :Difference
ره‌قه‌م : Digit
قه‌باره، ئه‌ندازه (درێژای، پانای، به‌رزای) : Dimension
ناوبه‌ر، دووری، مه‌ودا : Distance
دابه‌ش : Division
به‌شكه‌ر : Divider
تیره : Diameter
به‌شی : Dividend, Divisor
‌ده‌رزه‌ن : Dozen
جووت، دووهێنده، ده‌بڵ : Double
لێوار، قه‌راخ : Edge
درێژۆكه، ته‌شك، لاكێشه : Elognated shape
هێڵه، ته‌نی هێڵه‌یی : Ellipse
یه‌كسان، به‌رانبه‌ر : Equal
گۆشه‌یه‌كسان : Equalangular
لایه‌كسانه : Equilateral
سێگۆ‌شه‌ی لا‌یه‌كسانه : Equilateral triangle
هاوكێشه : Equation
لایه‌كسانه : Equilateral
هاوبایی، هاوكێش، به‌رانبه‌ر : Equivalent
خاڵی كۆتایی : Endpoint
هه‌ڵسه‌نگاندن، نه‌هاندن (ده‌سته‌واژه‌ێكه كه له جه‌بردا به‌كار دێت) : Evaluate
ژماره‌ی جووت : Even number
نوێن، توان : Exponent
فۆنكسیۆنی (فه‌نكشن) نوێنی : Exponential function
نیو : Half
به‌رسوور، سنووردار، كۆتاییدار، راده‌دار : Finite
فاكته‌ر، ‌‌هاوكۆڵكه : Factor
دیتانه‌ی فاكته‌ر : the Factor Theorem
ره‌قه‌م --- شكڵ : Figure
په‌رچدانی، وێنه‌ی ئاوێنه‌ی :( Flip (Mirror image or reflection
فۆرموله (ده‌ستووری ماتماتیكی) : Formula
دوو هه‌وته یان 14 رۆژ : Fortnight
فراوانی، فریكوه‌نسی، دووپاتی : Frequency
فۆنكسیۆن، فه‌نكشن (په‌یوه‌ندی ماتماتیكی له نێوان دوو نرخدا ) : Function
كه‌رت (دابه‌شكردنێك كه رێك ده‌رناێت (بۆ نموونه 3/4)) : Fraction
به‌رزای، به‌رزی : Height
ئاسۆیی : Horizontal
ژێی گۆشه‌وه‌ستاو : Hypotenusa
ئه‌ندازه‌گه‌ری، ئه‌ندازه‌زانی، زانستی ئه‌ندازیاری : Geometry
كاتی گرینج :( Greenwhich Mean Time (GMT
10 به توانی 100، ده سفر به‌دوای ره‌قه‌می 1دا : Google
گراف : Graph
12 ده‌رزه‌ن، (كۆی گشتی، تێكڕایی) : Gross
هه‌فتگۆشه : Heptagon
شه‌ش‌گۆشه : Hexagonal
شه‌ش‌چه‌مك : Hexagon
شه‌‌‌شڕوویی : Hexahedron
هیستوگرام ( مێڵ‌گرافێك كه به‌رفراوانیی به‌ر‌بڵاوی نیشان ئه‌دات) : Histogram
كۆردیناتی پۆیی (ئاسۆیی) : Horizontal coordinate
ژماره‌ی هزری/ خه‌یاڵی : Imaginary number
یه‌كه‌ی هزری/ خه‌یاڵی : ( Imaginary unit (i
توان، ئیندێكس : Index
ژماره‌ی راست، ژماره‌ی ته‌واو : Integer
ئینێگرال (راده‌یه‌كی ماتماتیكی بۆ ژماردنی رووبه‌ر و بارسته) : Integral
خاڵی یه‌كتربڕین : Intersection
مه‌ودا، دۆرینگ، ناوبه‌ر : Interval
سێگۆشه‌ی دوولایه‌كسانه : Isosceles triangle
لۆگاریتم : Logarthim
هێڵ : Line
هێڵی : Linear
راده : ( Limit (threshold value
ئه‌وپه‌ڕی، به‌رزترین، ماكسیمم : Maximum
خالێ ‌‌ئه‌وپه‌ڕی، به‌رزترین (مه‌زنترین) خاڵ : Maximum point
ماتماتیك، بیركاریی : Mathematics, Maths
ناویی (ناویی له سێگۆشه‌ێكدا هێڵێكه له سووچێكه‌وه تا خاڵی ناوه‌ڕاستی ئالی به‌رانبه‌ره‌وه) : Median
خاڵی ناوه‌ڕاست : Mid-point
ئه‌مپه‌ڕی، كه‌مترین، مینیمم : Minimum
خاڵی ئه‌مپه‌ڕی، كه‌مترین خاڵ : Minimum point
لێده‌ركراو : Minuend
ده‌ر له، كه‌میی، نیاشانه‌ی نێگه‌تیڤ (-) : Minus
پێ‌لێكدراو : Mutiplicand
لێكدان : Multiplication
لێكدراو : Multiplier, Multiplicator
نێگه‌تیڤ : Negative
سفر : Nought
ژماره : Number
ژماره‌یی : Numerical
سه‌ربه‌ش، سه‌ری كه‌رت (ئه‌و ژماره‌یه كه له سه‌روه‌ی هێڵی كه‌رت دایه) : Numerator
لار، چه‌وت : Oblique
درێژۆكه، ته‌شك، لاكێشه : Oblong
هه‌شتگۆشه : Octagon
هه‌شتڕ‌‌وو : Octahedron
بنچینه، ناوه‌ندی كۆردینات، ناوه‌ندی هاوپایه :( Origin, the point (0,0) or (0,0,0
گۆشه‌ستوون، هاوستونی، راست ‌گۆشه : Orthogonal
هاوبه‌ر، به‌راوڕێك، هاوشان، هاوڕێك : Parallel
سێگۆشه‌ی پاسكال : Pascal's triangle
لاهاوبه‌ره : Parallelogram
رووهاوبه‌ره : Parallelepiped
كۆبه‌ش : Partial sum
له‌سه‌دا : Percent
كه‌مه‌ره، چێوه، ده‌وران ده‌ور : Perimeter
زێده كردن به، له‌گه‌ڵ، ( سه‌رباری) : Plus
نیشانه‌ی كۆ (+) : Plus sign
خاڵی هاوبه‌ش : Point in common
به‌رانبه‌ر، دژانبه‌ر : Polar
فۆرمی دژانبه‌ری/ به‌رانبه‌‌ریی : Polar form
چه‌ند پاڵۆیی : Polygon
پۆلینۆم، چه‌ند فۆرمۆله‌یی : Polynomial
پۆزێتیڤ : Positive
خاڵ : Point
كوێره، یه‌كه‌می : Prime
پواز، ئاوێزه : Prism
شیمانه، ئیحتماڵ : Probability
به‌رهه‌م : Product
هاوگر، هاورێژه : Proportional
به‌رهه‌می لێكدان : Product
هه‌ره‌م : Pyramid
دیتانه‌ی پیتاگۆره‌س : Pythagorean theorem
ئه‌ستونی : Vertical
چاره‌كه، چاره‌كی بازنه : Quadrant
چوارگۆش، چوارچه‌مك : Quadrilateral
به‌ركه‌وت، ئه‌نجامی دابه‌شبوون : Quotient
چاره‌ك: Quarter
رادیان، گۆشه‌ی نیوه‌تیره‌یی : Radian
نیو‌ه‌تیره : Radious
ژماره‌ی هه‌ره‌مه‌كی : Random number
ناوكۆیی، ته‌واوكه‌ر : Reciprocal
گۆشه‌گه‌لی ناوكۆیی : Reciprocal angles
لاكێشه : Rectangle
رووهاوبه‌ره‌ی راست گۆشه : Rectangular parallelopiped
سێگۆشه‌ی هاولا : Regulat triangle
ده‌ڤه‌‌ر، ناوچه، هه‌رێم، ناوه : Region
وه‌ڵام : Result
به‌رئه‌نجام : Resultant
له‌بزینه‌یی، له‌وزی : [ Rhomb [us
گۆشه‌وه‌ستاو : Right angle
خولانه‌وه، زڤرین : Rotation
گرته‌ی دووه‌م : Second derivative
هاوكێشه‌گه‌لی پله دووه‌م : Second degree equations
كووز، كه‌رت : Sector
نیو‌بازنه، نیو‌گۆڤه‌ند : Semicircle
پاشیه‌كی ژماره : Sequence, as in a sequence of numbers
لا، ئال : Side
سینوس، به‌ریه‌ك : Sine
چوارگۆشه : Square
توانی دووه‌م، چوارینه : Square
مه‌تری جوارگۆشه‌ :( Squar meter, Meter (US
ریشه‌ی دووه‌م : Square root
گۆ، گرۆڤه‌ر، تۆپ : Sphere
پێوانه‌یی، ستاندارد : Standard
لادانی پێوانه‌یی/ ستانداردی : Standard deviation
ستاتیستیك، ئامار، هه‌لژمار : Statistic
گۆشه‌ی راست : Straight angle
هێڵی راست : Straight line
ژێرتاقم : Subset
لێده‌ركردن، كه‌مكردنی : Subtraction
ده‌ركراو : Subtrahend
كۆ، سه‌رجه‌م : Sum
روو‌‌به‌ر، سه‌رڕوو، بان : Surface
هاوتایی، سیمێتری : Symmetry
سیستێمی هاوكێشه : System of equations
هێڵی لێكه‌وته، تانگێنت : Tangent
تێرم، راده : Term
چوارڕوو : Tetrahedron
شه‌فتوڵ، قه‌ناس، نیوه‌لاكێشه (لاته‌ریب)‌ : Trapezoid
سێگۆشه: Trinangle
سێگۆشه‌وانی، سێگۆشه‌كان: زانستی په‌یوه‌ندی نێوان گۆشه، ئال و هتد له سێگۆشه‌دا: Trigonometry
به‌ها، نرخ : Vlaue
گۆڕبار، گۆڕاو : Variable
ناپێیی، ناته‌‌بایی، له گۆڕانكاریی: Variance
هه‌ڵگر : Vector
بارسته : Volume
ژماره‌ی تاك : Uneven number
ته‌وه‌ره‌ی X (ئێكس)، ته‌وه‌ره‌ی تانی : the X-axis
ته‌وه‌ره‌ی Y (وای)، ته‌وه‌ره‌ی پۆیی : the Y- axis
سفر : Zero
سفراندن : Zero, Root

تێبینی

-------------------------------------------------------------
| Mail | Links| Font | ئاگاداری