<English- Kurdish "Scientific" Dictionary كوردی_ئینگلیزی >
  English-Kurdish Dictionary  

  Wednesday, July 09, 2003


جوگرافیا و سروشت : Geografy and nature

ئافریكا : Africa
كوێستان : Alpine
به‌رزیی (له سه‌ره‌‌وه‌ی ده‌ریا)، هێڵی به‌رزیی : Altitude , Elevation
ده‌ڤه‌ری جه‌مسه‌ری باشوور، ئانتاركتیس : Antarctica
بازنه‌ی جه‌مسه‌ری باشوور (بازنه‌ێكی هزرییه له پانیی جوگرافیای 66 پله‌یی°30'- ی باشووری, له ده‌وروبه‌ری جه‌‌مسه‌ری باشوور) : Antarctic Circle
خاڵی دژدار/ به‌رانبه‌ر (وه‌كو جه‌مسه‌ری باكوور و جه‌مسه‌ری باشوور) : Antipodes
ئه‌قیانوسی ئه‌تڵه‌س : Atlantic ocean
كێڵگه، مه‌زرا، زه‌وی جوتیاری : Arable land
كۆمه‌ڵه دوورگه، گه‌له‌دوورگه : Archipelago
بازنه‌ی جه‌مسه‌ری باكوور : Arctic circle
ئاسیا : Asia
یه‌كسانی شه‌و و رۆژی پایزی : Autumnal equinox
ئه‌وسترالیا : Australia
نه‌خشه‌ی كۆرپێوانی؛ نه‌خشه‌ی قووڵپێوانی : Bathymetric map
كه‌ناری ده‌ریا، گوێی ده‌ریا: Beach
زۆنگ، گه‌نكاو، زه‌لاو : Bog
ده‌وه‌ن، دارچك، چڵو : Bush
ده‌ریای ره‌ش : Black sea
ده‌ریای بالتیك : Baltic sea
ئاودڕ، كه‌نداوی بچوك : Bay
جۆبار، جۆگه : Brook, Creek
كارێز، نۆكه‌ند، جۆگه : Canal
ده‌ربه‌ند : Canyon
كه‌ناڵ، ته‌نگه‌‌ڵان، ئاوه‌ڕۆ : Channel
زنار، زانك، ته‌خته به‌رد : Cliff
با‌ریكان، بێڤڵه، ده‌ماخه (پارچه‌زه‌ویێكی سوخنین كه ده‌رئه‌په‌ڕێته نێو ده‌ریا، ئه‌قیانوس، ده‌ریاچه یان رووبار) : Cape
نه‌خشه‌كێش : Cartographer
‌نه‌خشه‌كێشی : Cartography
سۆلاڤ، تاڤگه‌ی چكۆله : Casade
‌‌قاره : Continent
قاره‌یی : Continetal
قیبله نما : Compass
كه‌ڵشی/ درزی چیا : Crevice, Cleft
قوڕ، هه‌ڕگ : Clay
ده‌می گڕكان, زاركی گڕكانی : Crater
ئه‌شكه‌وت، مه‌ڕ، كه‌وری : Cave
رۆخ[ ئاو]، به‌راو، قه‌راخی ده‌ریا : Coast
مه‌رجان: Coral
كه‌نداوی چكۆله : Cove
گرده لم، گرتی زیخیی : ( Dune (Sand dune
به‌ربه‌ند، به‌ربه‌ست، سه‌د : Dam
‌چه‌په‌ر، چاڵ، كه‌ند : Ditch
بیابان، سه‌‌حرا : Desert
یه‌كاو : Delta
بوومه‌له‌رزه، ئه‌رد هه‌ژێن : Earthquake
رۆژئاوا : (East (E
نیوگرۆڤه‌ری رۆژهه‌ڵاتیی (بریتیه له قاره‌ی ئافریكا، ئاسیا، ئه‌وسترالیا و ئه‌وروپا) : Eastern Hemisphere
‌هێڵی ئیستوا : Equator
یه‌كسانی شه‌و و رۆژ : Equinox
رێژكه : Esturary
فیرات : Eufrat
ئه‌وروپا : Europe
ده‌شت، زه‌وی، كێڵگه : Field
فیورد، كه‌نداوی ته‌نگ و باریك : Fjord
دارستان، جه‌نگه‌ڵ، لێره‌وار : Forest
نه‌خشه‌ی زه‌ویناسی : Geologic map
گڕاو، چاوكه‌ی گه‌رم : Geyser
به‌یه‌وه، كۆمه‌ڵه سه‌هۆڵ، سه‌هۆڵان : Glacier
دۆڵی كوێستانی، دۆڵی ته‌نگ : Glen
جی‌پی‌ئێس: كورتكراوی سیستێمی جێگه‌دۆزینه‌وه‌ی دونیایی (‌ده‌زگای جی‌پی‌ئێس درێژیی جوگرافیای و پانیی جوگرافیای ته‌واو راستت ئه‌داتێ) : ( GPS (global positioning system
ئاوی ژێر زه‌ویی : Groundwater
لێڕ، نزار، بێشه : Grove, Copse
كه‌نداو : Gulf
نیوگرۆڤه‌ر : Hemisphere
گرد، زینوو، ته‌په، به‌رزایی : Hill, Hillside, Slope
گرده‌ڵه، ته‌په‌ی چكۆله : Hillock
ئاسۆ : Horizont
ده‌ربه‌ك : Inlet
دوورگه، له‌نده : Island
چیای سه‌هۆڵی : Iceberg
ناوه‌ڕوان، گراوك، دوورگه‌ی چكۆله، ئاد : Islet
باریكه، ته‌نگه‌ی به‌تاڵ : Isthmus
ئه‌قیانوسی هیند : Indian ocean
ده‌ریاچه : Lake
زه‌وی، خاك، ئێشكانی، به‌ژ : Land
پانیی جوگرافیای، هێڵی پانیی : Latitude
مرداو : Lagoon
پشافته، به‌ردی تۆیاو كه له گڕكانه‌وه ده‌بارێته سه‌ر رووی زه‌وی : Lava
درێژیی جوگرافیای : Longitude
نه‌خشه‌ : Map
مێرگ، گیاجاڕ، مه‌زرا : Meadow
مێزۆپۆتامیا، نێوانڕۆباران: Mesopotamia
هێڵی درێژیی جوگرافیای، درێژه هێڵ : Meridian
تراویلكه، "سه‌راو" : Mirage
ده‌ریای ناوه‌ڕاست : Mediteranian sea
چیا، شاخ، كێو، كه‌ژ : Mountain; Hill; Rock
لووتكه‌ی چیا : Mountainpeak
زه‌نجیره شاخ : Mountain range
داوێنی چیا : Mountainside
قامیشه‌ڵان، گه‌ڕاو : Marsh
مێرگاو : Water meadow
ته‌پۆڵكه، هه‌نده‌ڤ : Mound
باكوور : ( North (N
جه‌مسه‌ری باكوور : North pole
ئه‌مریكای باكوور : North America
باكووری رۆژهه‌ڵاتی، باكووری رۆژهه‌ڵات : ( Northeast (NE
باكووری رۆژاوای، باكووری رۆژاوا : ( Northwest (NW
رۆژهه‌ڵاتی ناویین : Middel east
چینی ئۆزۆن : Ozone layer
خه‌مه‌رك، واهه، سه‌وزایی نێو بیابان: Oasis
ئه‌قیانوس : Ocean
ئه‌قیانوسی ئارام/ هه‌ردا/ هێمن : Pacific ocean
نیودوورگه، شێوه‌دوورگه : Peninsula
ده‌شت، كاكی : Plain
لاته به‌رزه، زه‌وی ته‌خت، ته‌ختان : Plateau
گۆم، گۆماو : Pond
چیمه‌نزار : Prairie
تنۆلێگ ئاو، لیچ : Puddle
خوڕێن : Rapids
كه‌نداڵ, دۆڵی ته‌نگ و قووڵ : Ravine
ده‌ریای سوور : Red sea
گردی ده‌ریای : Reef
‌‌ئاو ئه‌مبار : Reservoir
یاڵ، سه‌فان، پشته‌شاخ، رشته‌ی چیا : Ridge
ر‌ووبار، چه‌م، رۆ : River
نهال : River bed
پێوه‌دانگ، پێوه‌ر : Scale
به‌روار، هه‌وراز : Slope of hill
چه‌م، جۆگه، رووباری چكۆله : Stream, Small river
باشوور : ( South (S
باشووری رۆژهه‌ڵاتی : ( Southeast (SE
جه‌مسه‌ری باشوور : South pole
ئه‌مریكای لاتین : South America
‌‌نیوگرۆڤه‌ری باشووری (ئه‌و نیوه‌یه‌ی زه‌وییه كه له باشووری هێڵی ئیستوا دایه) : Southern Hemisphere
باشووری رۆژاوای : ( Southwest (SW
ده‌ریا : Sea
ئاستی ده‌ریا : Sea level
چله؛ چله‌ی هاوین/ چله‌ی زستان : Solstice
ته‌نگه، گه‌روو : Sound
سه‌راو، سه‌رچاوه، چاوكانی : Source
كانی، چاوكه : Spring
به‌رد، كوچك، ته‌وه‌ن : Stone
توندرا؛ ده‌شتی بێ‌داری ده‌ڤه‌ری جه‌مسه‌ری : Tundra
دار، دره‌خت : Tree
گه‌رمه‌سێر : Tropic
دیجله، "ده‌چڵه" : Tigris
زێ : Tributary
دۆڵ، گه‌لی، شیوو : Valley
یه‌كسانی شه‌و و رۆژی به‌هاری : Vernal equinox
گركان : Vulcano
تاڤگه : Waterfall
نه‌خشه‌ی كه‌شناسی : Weather map
‌رۆژهه‌ڵات : ( West (W
نیوگرۆڤه‌ری رۆژاوای (ناوێكی دیكه‌یه بۆ ئه‌مریكاكان (یان دونیای نوێ)) : Western Hemisphere


تێبینی

-------------------------------------------------------------
| Mail | Links| Font | ئاگاداری