<English- Kurdish "Scientific" Dictionary كوردی_ئینگلیزی >
  English-Kurdish Dictionary  

  Monday, May 03, 2004


ئه‌لكترۆنیك : Electronics

تاو، له‌زین، توندی : Acceleration
كۆكه‌ره‌وه، هه‌ڵچنه‌ر، كۆمگا : Accumulator, Storage battery
ئانتێن :( Aerial, Antenna (US
ته‌زووی نۆره‌كی، ته‌وژمی (لێشاو) به‌نۆره : Alternating current, AC
ئه‌مه‌تر، ئه‌مپێرپێو : Ammeter
ده‌نگاوه‌ر، ئه‌مپلیفاریر، به‌هێزكه‌ر : Amplifier
ئه‌مپلیتود، گه‌وره‌ترینی نرخی سیگناڵ --- به‌رفراوانی شه‌كانه‌وه : Amplitude
ئه‌نالۆگ :( Analog, Analogue (EN
نانۆد، ئه‌لكترۆدی پۆزه‌تیڤ، جه‌مسه‌ری پۆزه‌تیڤ (گه‌رم) : Anode
هێزی رواڵه‌تی (دیار) : Apparent power
ئا‌رمیه‌چر، به‌ركه‌وته. به‌شێك له ئامرازی دینه‌مۆ : Armature
راكێشان، هێزی راكێشان : Attraction
‌‌ده‌نگ -، بیستراوی، سیگناڵێك كه به گوێ ده‌بیسترێ : Audio
ته‌رمیناڵێكی (كۆتایی، سه‌ر) ترانسیسته‌ر : Base
ژماره‌ی دووانه‌یی : Binary number
ترانسیسته‌ری دووجه‌مسه‌ری (دووپۆڵی) : Bipolar transistor
ته‌ن، جه‌سته : Body
گڵۆپ، لامپه : light] Bulb]
كه‌یبڵ، ته‌ل، وایه‌ری ئه‌ستوور : Cable
گونجانی ئه‌لكتریك، بارگه‌گریی : Capacitance
كۆنده‌‌نسه‌ر، بارگه‌گر، كۆمكه‌ره‌وه‌ی كاره‌با، كۆمگا، باتری : Capacitor
زه‌نجیره‌ی، ریزكی، یه‌ك له‌ دوای یه‌ك : Cascade
كاتۆد، جه‌مسه‌ری نێگه‌تیڤ، ئه‌لكترۆدی نێگه‌تیڤ (سارد) : Cathode
پیل : Cell
بارگه، (كۆبوونه‌وه‌ی) هێزی ئه‌لكتریكی : Charge
بارگه‌كراو : Charged
چیپ، ته‌خته‌گێژه‌نێكی ئه‌لكتریكی كه له كۆمپیوته‌ردا به‌كار ده‌برێ : Chip
چه‌وك، گه‌یێنه‌رێكه كه وا دروستكراوه تا له ته‌زووی نۆره‌كیدا له‌مپه‌ڕی (به‌رهه‌ڵستی له ته‌زووی نۆره‌كیدا) زۆر پیشان بدا : Choke
گێژه‌ن، سێركت، رێگای بازنه‌ی بۆ كاره‌با : Circuit
ته‌خته‌گێژه‌ن : Circuit Board
كه‌یبڵی به‌خێرا گوازه‌ر : Coaxial cable, Coax
كڵافه، كۆیل، ته‌لپێچ : Coil
كۆكه‌‌ر، هه‌ڵچنه‌ر، ته‌رمیناڵێكی (كۆتایی، سه‌ر) ترانسیسته‌ر : Collector
پارچه‌ : Component
بارگه‌گر، كۆندێنسه‌ر، كۆمگا، ئه‌مباره : Condenser, Capacitor
گه‌یێنه‌ر : Conductor
پێوه‌ندی هاوبه‌ر‌ی (شانبه‌شان، هاوڕێك)، به‌ستنه‌وه‌ی به‌راوڕێك : Connection in parallel, Parallel switching
ته‌زووی به‌رده‌وام : Continous current
وه‌رگێڕ، كۆنڤێرته‌ر : Converter
مس، پاخر (Cu) ـ‌ ـ ـ Copper
ته‌زوو (ی كاره‌با)، كاره‌با --- لێشاو، ته‌وژم : Current
دا‌بڕ، نه‌گه‌ێنه‌ر، دی‌ئه‌لكتریك، به‌سته‌ری كاره‌با : Dielectric
دیۆد، نیوه‌گه‌یێنه‌رێك (ئامێرێكی دووسه‌ری) كه ته‌نها به‌ره‌و یه‌ك سه‌ر كاره‌با ده‌گه‌ێنێت : Diode
دووجه‌مسه‌ری، دی‌پۆڵ : Dipole
(كاره‌با) به‌تاڵ كردن : Discharge
دابڕاو، ده‌سته‌واژه‌ێكه بۆ گێژه‌نێك (سێركت) كه له چه‌ند پارچه‌ی جۆراوجۆر پێك هاتبێت : Discrete
بیسته‌ك، گوێی‌ته‌له‌فۆن، بڵندگۆی گوێی : Earphone
ئه‌رز، زه‌وی : Earth
كاریگه‌ری، هێز، بڕی وزه ، توان، ئاوزان : Effect
ئه‌لكتریك (جۆرێك وزه)، كاره‌با : Electricity
كادی ئه‌لكتریكی، بواری كاره‌بای : Electric field
ته‌لی كاره‌با، كه‌یبڵی كاره‌با : Electric cable
ته‌زووی كاره‌با : Electric current
وزه‌ی ئه‌لكتریكی : Electric energi
ناوه‌ندی ئه‌لكتریك : Electric field
راته‌كانی كاره‌بایی، شۆكی ئه‌لكتریكی : Electric shock
كاره‌باچی، پسپۆڕی ئه‌لكتریك : Electrician
ئه‌لكترۆن (ئه‌تۆمی بارگه‌یی ئه‌لێكتریكی كه له ده‌وروبه‌ری ناوه‌كی ئه‌تۆمدا ده‌‌جوڵێته‌وه) : Electron
پارچه‌ی ئه‌لكترۆنیك : Electronic component
وه‌شێنه‌ر، ته‌رمیناڵێكی (كۆتایی، سه‌ر) ترانسیسته‌ر --- مه‌تێڕیاڵی نیوه‌گه‌یێنه‌ر له ترانسیستۆردا : Emitter
وزه. هێز(- ێك كه مه‌كینه‌ ده‌بزوێنێ) : Energy
سه‌رچاوه‌ی وزه : Energy source
فه‌راد، یه‌كه‌ی گونجانی ئه‌لكتریك، یه‌كه‌ی بارگه‌گری : Farad
فریكانس، راده‌ی چه‌ندپاتبونه‌وه : Frequency
ته‌گه‌ره‌ی رواڵه‌تی (دیار)، به‌رهه‌ڵستی ئه‌لێكتریكی له ته‌زووی نۆره‌كیدا : Impedance
باتری، پیل : Battery
ته‌زووی راسته‌خۆ (ی كاره‌با) : Direct current
فیوز : Fuse
چێكۆ كردن، گا‌ڵڤانیز كردن، ئاودانی میتاڵ (توخمی كانزایی) به‌ رێگه‌ی ته‌زووی كاره‌با : Galvanize
جه‌نه‌راتۆر، به‌رهه‌مهێنه‌ر، مولیده، ئامرازی به‌دیهێنانی وزه‌ی كاره‌با : Generator
هێنری، یه‌كه‌ی ئه‌لكترۆموگناتیسی هاندان : Henry
هێرتس، یه‌كه‌ی فریكانس : Hertz-Hz
به‌رهه‌ڵستی رواڵه‌تی (دیار)، ته‌گه‌ره‌ی كاره‌با له ته‌زووی نۆره‌كیدا : Impedance
ده‌ر‌خوارده، ئه‌و به‌شه‌ی گێژه‌ن (سێركت) كه سیگناڵ وه‌رده‌گێت : Input
ئیندوكتانس، گونجاوه‌ی هاندانی موگناتیسی : Inductance
هانده‌ر : Inductor
به‌سته‌ر، ئامێری گرێدان : Interface
وه‌رگێڕ، ئامێرێك كه ته‌زووی كاره‌با ده‌گۆڕێ : Inverter
نه‌گه‌ێنه‌ر، ئیزۆلاته‌ر، دابڕكه‌ر، جوداكه‌ره‌ی گه‌رما و ئه‌لكتریك (ماده یان ده‌زگاێك كه ئه‌لكتریك ناگۆزێنێته‌وه) : Isolator
گێژه‌نی (سێركت، رێگای بازنه‌ی بۆ كاره‌با) پێكه‌وبه‌ستراو : Integrated Circuit
دووڕیان، جێگای پێكگه‌ێشتنی دوو گه‌یێنه‌ر، په‌یوه‌ندگه : Junction
كیلوبایت، 1024 بایت :( Kilobyte (K
كیلووات : Kilowatt - hour kWh
گڵۆپ، لامپه، چرا : Lamp
ته‌شه‌نه كردن، دزه‌كردن : Leakage
بڵندگۆ : Loudspeaker
شه‌پۆلبین، ئۆسكیلوسكۆپ، شه‌پۆلپێو : Osciloscope
ئۆ‌م (یه‌كه‌ی به‌رهه‌ڵه‌ستی ئه‌لكتریكی) : Ohm
یاسای ئۆم : Ohm's law
راكێشان --- هێزی موگناتیس، موگنایزم : Magnetism
مێگ‌ئۆم، یه‌ك ملیۆن ئۆم : Megohm
مایكرۆفۆن : Microphone
بڕی بزوێن : Linar) momentum )
شه‌كان‌رۆنه‌ر : Multivibrator
ده‌رباز‌ه، ئه‌و به‌شه‌ی گێژه‌ن (سێركت) كه سیگناڵه‌ ده‌سكاریكراوه‌كانی تێدایه : Output
ورده‌ڵه : Particle
پلاگ : Plug
جه‌مسه‌ر، پۆڵ : Pole
شیان، توانایی شاره‌وه، رخسان : Potential
وزه‌ی شاره‌وه، وزه‌ی پێوار : Potential energy
هێز : Power
پرته : Pulse
رادار : Radar
یه‌كبه‌ركه‌ر، راكتیفایر‌ : Rectifier
ده‌رپه‌ڕاندن، پاڵپێنان، (له خۆ) دووركردنه‌وه : Repulsion
به‌رهه‌ڵستی كاره‌بای، رێزیستانس : Resistance
نیوه‌گه‌یێنه‌ر : Semi-conductor
پێوه‌ندی زه‌نجیره‌ی : Seried connection
كورته سێركت (گێژه‌ن)، كه‌ین : Short Circuit
سیگناڵ، زانیاری نێردراو : Signal
زیو (‌Ag) ـ ـ ـ Silver
سۆكێت، پریز : Socket
پیلی خۆری : Solar cell
كڵافه‌لووله‌ی كاره‌بایی، سۆلینیوید، به‌كره‌ی لوولپێچ : Solenoid
سه‌رچاوه، ژێده‌ر : Source
به‌كره، نه‌وه‌ره : Spool
ئه‌لكتریكی ستاتیك، كاره‌بای داسه‌كناو (وه‌ستاو) : Static electricity
سویچ، كلیلی كاره‌با، دوگمه‌ی كاره‌با : Swich, Circuit breaker
تێكنیككار، پسپۆڕی تێكنیكی : Technician
ته‌نگژن، ڤۆلتاژ، په‌ستانی كاره‌با، جیاوازی رووی ئه‌لكتریكی : Tension, Voltage
ته‌نگژنی دووسه‌ری : Terminal voltage
كات : Time
لێشاو، "لافاو" : Torrent
كاره‌باگۆڕ، ترانسفۆرماتۆر، بگۆڕ : Transformer
تڕ‌‌انسیسته‌ر، پارچه‌ێك له ده‌زگای ئه‌لكتریكیدا : Transistor
واڵایی، بۆشایی : Vacuum
هه‌ڵگر، گۆزێره‌وه‌ر : Vector
ڤۆڵتاژ، په‌ستانی كاره‌با، ته‌نگژن : Voltage
ڤۆڵت‌پێو، ڤۆڵتمه‌تر : Voltmeter
وات، یه‌كی پێوانی كاره‌با : Watt
وات‌پێو، واتمه‌تر : Wattmeter
وایه‌ر، ته‌ل : Wire
نه‌خشه‌ی به‌ستنه‌وه : Wiring diagram
بێ‌ته‌ل : Wireless
زێنه‌ر دیۆد، نیوه‌گه‌یێنه‌رك كه ڤۆڵتاژه‌كه‌ی (په‌ستانی كاره‌با) نه‌گۆڕه : Zener diode

تێبینی

-------------------------------------------------------------
| Mail | Links| Font | ئاگاداری